EKO SANDIA d.o.o.
Blaža Mađera 84, HR-48325 Novigrad Podravski, Hrvatska
Tel: +385 48 832 392
STRANICA U IZRADI !!


EKO SANDIA d.o.o. upisan u sudski registar Trgovačkog suda Varaždin pod brojem MBS 070095351
OIB: 16172405896 | EORI: HR16172405896 | Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.
Račun kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, HR-51000 Rijeka, SWIFT: ESBCHR22, IBAN: HR9724020061100595396